Nordmenn med arktisk strandryddeprosjekt

posted on May 02, 2019

Den norske clean-tech startupen Empower inngår samarbeid med det norske hvalforskningsprosjektet Arctic Whale for å gjennomføre verdens første blockchain-drevne arktiske strandryddeprosjekt.

Nordmenn med arktisk strandryddeprosjekt

Arctic Whale er et forsknings- og formidlingsprosjekt hvor ekspedisjonsseilerne Andreas B. Heide (39) fra Stavanger og Sandra C. Ness (31) fra Oslo ønsker å informere og inspirere enkeltmennesker til miljøvennlig atferd, med spesielt fokus på forebygging av marin plast. Heide og Arctic Whale-prosjektet ble i forrige uke omtalt i velrennomerte Forbes magazine.

Gjennom innovative forskningsmetoder ønsker Arctic Whale teamet, som har University of Iceland, Universitet i Oslo og et internasjonalt stjernelag av naturfotografer og filmprodusenter på lag, å finne ut om havplastproblemene er blitt så store at plasten også er blitt del av livskretsløpet og biologien til sjøpattedyr i selv uberørte arktiske strøk.

– Sammen med Arctic Whale ønsker vi å gjennomføre verdens første blockchain-drevne strandopprydning i arktiske strøk og derigjennom rette oppmerksomhet rundt havplastproblemet fra et av verdens mest sårbare og verdifulle havområder, sier Wilhelm Myrer, gründer og daglig leder av Empower.

Empower lager et digitalt pantesystem for plastsøppel ved å matche de som vil bidra til plastopprydding med de som kan samle og levere den. Dette er særlig viktig i områder med manglende avfallshåndtering og fattigdom. Siden oppstarten har det blitt ryddet over 15 tonn plast blant annet i India, Indonesia, Laos, Sri-Lanka, Nepal, Thailand, Palestina og Norge, i samarbeid med lokale organisasjoner.

- Vi gleder oss til å prøve dette i Arktis. Først vil vi registrere data fra en arktisk cleanup, som videre blir sporbart gjennom Empower-plattformen. Verdien for plasten som samles blir donert til nye cleanups ute i verden, hvor og når dette blir ryddet kan vi også spore og vise på nettsidene. Dette er en viktig måte å vise at vi gjør noe med både lokal og global impact, sier kommunikasjonsansvarlig i Arctic Whale, Sandra Ness.

En kjerne i Empower er hvordan teknologien skaper tillit og transparens mellom alle parter som håndterer plastsøppel, og som på sikt vil brukes for å spore alle leddene i blant annet innsamling og resirkuleringsprosessen. Bare 6 mnd etter oppstarten ble Empower invitert til OECDs første blockchainkonferanse for å presentere løsningen, og selskapet har fått omtale i internasjonal presse som Forbes og Independent. Flere produsenter ser på hvordan avtrykket av deres produkter kan reduseres, og Empower jobber aktivt med pilotprosjekter både nasjonalt og internasjonalt og nylig ble også en pilot med pant på snusbokser lansert.

Arctic Whale-prosjektet

Med banebrytende og enkelt dokumenterbare forskningsmetoder skal Arctic Whale teamet blant annet forsøke å avdekke om marin forsøpling kommer inn i livskretsløpet til sjøpattedyr. Teamet skal blant annet bruke drone for å fange partikler i blåsten fra hval, for deretter å analysere disse for ulike miljøparametere, samt ta vevsprøver fra blåhval for å sjekke om disse inneholder nanoplast.

Med seilbåten Barba som plattform for forskningsinstitusjoner, fotografer og historiefortellere skal prosjektet gjennomføre de en rundreise fra mai til juli 2019, fra Stavanger til Shetlandøyene, Færøyene og Island.

– Plast er et problem som i ferd med å kvele havet vårt. Nå skal vi forsøke å finne ut hvor stort problemet er i arktiske strøk gjennom å bruke havpattedyr som historiefortellere. Gjennom å samarbeide med Empower kan vi i tillegg vise hele verden hvor stort problemet er og muliggjøre finansiering av nye strandryddingsprosjekter med global påvirkning, sier marinbiolog og kaptein på seilbåten «Barba», Andreas B. Heide.

Blant Arctic Whale-prosjektets samarbeidspartnere er WWF, DNV GLs Veracity-plattform, Kongsberg Satelite Services, Empower og investeringsselskapet Chrisanic.

Med seg på laget har Arctic Whale et internasjonalt stjernelag av fotografer og filmprodusenter som skal bidra til å øke effekten og oppmerksomheten om det banebrytende forskningsarbeidet, inkludert:

Det California-baserte produksjonsselskapet Wild Logic, som har 4 x Emmy-vinnenende filmfotograf Rick Rosenthal med på laget

Den velrennomerte naturfotografen Conor McDonell (Forbes under 30, Nikon og WWF Ambassadør), som er såpass ettertraktet at Kim Kardashian og Kanye West ba han om å være bryllupsfotografen deres.

Mark Romanov, anerkjent undervannsfotograf som har jobbet for BBC, Discovery og History Channel med å blant annet dokumentere hai, krokodiller, anakondaer og spekkhuggere

Fabrice Scnholler fra Frankrike, vinner av «FN Solution Summit Award 2016”, samt bidragsyter til Monaco Explorations som verdensledende undervannsfotograf i 360VR.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Sandra Ness, Arctic Whale, tel: +47 918 25 005

Wilhelm Myhrer, Empower, +47 986 66 491